Консултиране

Предлагаме консултации във връзка с недвижими имоти, независимо дали искате да закупите, вече сте закупили, отдадете или наемете недвижим имот.

Съдействие

Нашият екип е готов да окаже правно съдействие за всяка сделка или проект, свързан с недвижим имот.

Документация

Ние ще изготвим необходимата правна документация за Вашата сделка или проект.

Представителство

Ние Ви предлагаме представителство във връзка с преговори и сключване на сделки и управление и на недвижими имоти.

Административно-правни услуги

Изготвяне на предварителни и/или окончателни договори, нотариални актове и др.

Представителство пред АГКК /скици, схеми и др./

Представителство пред всички институции касаещи покупко-продажбата, наемането и отдаването под наем на недвижими имоти